ELLY MULLER - ENGELSMAN OVERLEDEN

Donderdag  18 juli 2019 overleed op 77-jarige leeftijd Elly Muller – Engelsman, moeder van Sarah en Amos.

Elly was een bekende sterke vrouw in de Amsterdamse Dovengemeenschap. Zij vervulde daar verschillende bestuurlijke functies en was de motor voor de oprichting van Dovenshoah en het verwezenlijken van het herdenkingsmonument voor alle vermoorde Joodse doven in Nederland in het Hortusplantsoen.

Elly werkte als vrijwilligster een aantal jaren bij het Nederlands Gebarencentrum. Op verschillende lexicon filmpjes in het online-woordenboek NGT van het Gebarencentrum staat Elly als gebarenpresentator. Maar ook in verschillende papieren gebarenwoordenboeken staat Elly als model voor de afbeelding van een gebaar zoals in de Basis-Gebarenschat en Gevoelsgebaren uit de Nederlandse Gebarentaal. Elly was iemand die prachtige verhalen in de Nederlandse Gebarentaal kon vertellen. Deze opgenomen verhalen werden gebruikt als oefenmateriaal voor horende mensen die de Nederlandse Gebarentaal goed wilde leren.