INFORMATIE VERKIEZINGEN RIJSKOVERHEID

Vanaf 27 februari is op de website van de Rijskoverheid informatie te vinden over de verkiezingen in Nederlandse Gebarentaal.

Kijk hier voor de informatie in NGT