PERSBERICHT DOVENSCHAP EN NEDERLANDS GEBARENCENTRUM

 

Persbericht

Nederlands Gebarencentrum en Dovenschap bezorgd over de Gebarenchallenge

Het Nederlands Gebarencentrum, het landelijk expertisecentrum Nederlandse Gebarentaal (NGT), en Dovenschap, de landelijke belangenorganisatie van gebarentaalgebruikers, zijn bezorgd over de Gebarenchallenge die op 1 februari 2017 gelanceerd wordt.

Het Nederlands Gebarencentrum is bezorgd over de kwaliteit van de cursus. Het is vooralsnog niet duidelijk of er gekwalificeerde docenten Nederlandse Gebarentaal meewerken aan de cursus. Bovendien moeten cursisten betalen voor 500 gebaren terwijl iedereen via de gratis app iSignNGT 600 gebaren kan zien die door dove NGT-gebruikers gemaakt worden.

Dovenschap is bezorgd over de suggestie dat een volledige en volwaardige taal geleerd wordt. Ter vergelijking: met slechts 500 woordjes Nederlandse woordjes en wat zinnetjes, zonder de grammaticaregels te kennen, kan men onmogelijk een volwaardig gesprek in gesproken Nederlands voeren. Het gevaar is dat ouders van een doof kind of personen uit de omgeving van een dove volwassene denken voldoende te hebben aan de Gebarenchallenge. Nu al krijgt Dovenschap berichten dat mensen zich afmelden voor cursussen Nederlandse Gebarentaal omdat zij meedoen aan de Gebarenchallenge.

Het Nederlands Gebarencentrum en Dovenschap vinden het goed dat er meer aandacht komt voor de Nederlandse Gebarentaal, maar dan wel op een manier die recht doet aan deze taal en haar gebruikers. Beide organisaties distantiëren zich daarom van de Gebarenchallenge.