PRINSJESDAG: GEBAREN EN HET WILHELMUS IN NGT

De derde dinsdag van september is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek en wordt Prinsjesdag genoemd. Op die dag spreekt het staatshoofd de troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Prinsjesdag is een dag die met veel rituelen gepaard gaat.

Artikel 65 van de Grondwet bepaalt dat op de derde dinsdag van september  door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid wordt gegeven. Artikel 105 lid 2 van de Grondwet voegt daaraan toe dat dit samenvalt met de indiening van de begroting.

Hierop volgen in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen, waarna ook de Rijksbegroting wordt besproken (miljoenennota).

Het Wilhelmus wordt ook altijd op die dag gezongen. Het Nederlands Gebarencentrum heeft een aantal jaren geleden de vertaling in NGT van het Wilhelmus gemaakt en voorgelegd aan toenmalig Koningin Beatrix ter goedkeuring. In het filmfragment is het eerste couplet van het Wilhelmus te zien.

 

Op dinsdag 17 september wordt  deze uitzending van 12.25 tot 14.14 uur op Nederland 2 vertaald in de Nederlands Gebarentaal. De tolken Nederlandse Gebarentaal zijn Arie Terpstra en Erika Bloemkolk.

 

Hieronder is de vertaling van het Wilhelmus in NGT te zien:

 

De gebaren die met Prinsjesdag en de Troonrede te maken hebben zijn te vinden in het gratis online gebarenwoordenboek Prinsjesdag.