PUBLICATIES

 • 2019
 • 2018
 • 2017
  • onderwerp:NGT module AB 2
   auteurs:Corline Koolhof, Tobias de Ronde, Sarah Muller, Bart Koolen.
   in:Nederlands Gebarencentrum

  • onderwerp:De Gebarenschat
   auteurs: Corline Koolhof, Trude Schermer
   in:Multimedia applicatie voor ouders en kinderen met educatief materiaal in NGT en NmG.

  • onderwerp:Jaarverslag 2016
   auteurs:Nederlands Gebarencentrum
   in:

  • onderwerp:Financiële verantwoording 2016
   auteurs:Nederlands Gebarencentrum
   in:

 • 2016
  • onderwerp:The Linguistics of Sign Languages. An Introduction.
   auteurs:Anne Baker, Beppie van den Bogaerde, Roland Pfau, Trude Schermer (eds)
   in:John Benjamins.

  • onderwerp:Psycholinguistics
   auteurs:Trude Schermer & Roland Pfau
   in:Baker,van den Bogaerde,Pfau,Schermer (eds) The Linguistics of Sign Languages: an introduction.

  • onderwerp:Lexicon
   auteurs:Trude Schermer
   in:Baker,van den Bogaerde,Pfau,Schermer (eds) The Linguistics of Sign Languages: an introduction.

  • onderwerp:Language variation and standardization
   auteurs:Trude Schermer
   in:Baker,van den Bogaerde,Pfau,Schermer (eds) The Linguistics of Sign Languages: an introduction.

  • onderwerp:Language contact and change.
   auteurs:Trude Schermer & Roland Pfau
   in:Baker,van den Bogaerde,Pfau,Schermer (eds) The Linguistics of Sign Languages: an introduction.

  • onderwerp:iSignNGT
   auteurs:Trude Schermer
   in:app in Apple Store and Google Play Store, uitbreiding thema's

  • onderwerp:Jaarverslag Activiteiten OCW 2015
   auteurs:Nederlands Gebarencentrum
   in:

  • onderwerp:Financiële verantwoording 2015
   auteurs:Nederlands Gebarencentrum
   in:2016

 • 2015
 • 2014
  • onderwerp:Jaarverslag activiteiten OCW 2014
   auteurs:Nederlands Gebarencentrum
   in:

  • onderwerp:Online Gebarenwoordenboek NGT 2.0
   auteurs:Trude Schermer, Corline Koolhof, Sarah Muller, Richard Cokart
   in:www. gebarencentrum.nl

 • 2013
 • 2012
  • onderwerp:Thema-Gebarenwoordenboek: Mijn eerste 1500 gebaren
   auteurs:Corline Koolhof, Trude Schermer
   in:Uitgave van het Nederlands Gebarencentrum, Bunnik.

  • onderwerp:Sign Language Planning in the Netherlands between 1980 and 2010
   auteurs:Trude Schermer
   in:Sign Language Studies Vol 12 no 4 summer 2012

  • onderwerp:Language Planning
   auteurs:Trude Schermer
   in:Sign Language. An international Handbook. eds Roland Pfau, Markus Steinbach, Bencie Woll. De Gruyter Mouton, p 889-908.

  • onderwerp:Praten met gebaren
   auteurs:Trude Schermer
   in:Vroeg, vakblad vroegtijdige onderkenning en integrale vroeghulp bij ontwikkelingsstoornissen. Jaargang 29 maart 2012, p.12-14.

 • 2011
  • onderwerp:iSignNGT
   auteurs:Trude Schermer
   in:app voor iPad en iPhone

 • 2010
  • onderwerp:Gebarenwoordenboek: Gebaren met je baby, herziene uitgave 2010
   auteurs:Trude Schermer, Jacobien Geuze, Corline Koolhof
   in:Uitgave Nederlands Gebarencentrum, Bunnik.

  • onderwerp:A NEW ERA: DEAF PARTICIPATION AND COLLABORATION
   auteurs:ICED VANCOUVER 2010
   in:

  • onderwerp:Standaard Lexicon NGT deel 1 en 2 vs 1.5
   auteurs:Trude Schermer, Corline Koolhof, Sarah Muller
   in:Uitgave Nederlands Gebarencentrum. Bunnik.

  • onderwerp:DVD-ROM Straattaal in de Nederlandse Gebarentaal.
   auteurs:Tobias de Ronde, Nienke Sijm, Sarah Muller, Corline Koolhoof, Trude Schermer
   in:Uitgave Nederlands Gebarencentrum. Bunnik.

 • 2009
  • onderwerp:DVD-ROM Standaard Lexicon Nederlandse Gebarentaal: Museumlexicon
   auteurs:Jacobien Geuze, Corline Koolhof, Trude Schermer, Renate Meijer
   in:Uitgave Nederlands Gebarencentrum, Bunnik in samenwerking met het Rijksmuseum Amsterdam.

  • onderwerp:Inleiding: De Nederlandse Gebarentaal
   auteurs:Trude Schermer
   in:Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal. Trude Schermer en Corline Koolhof (eds). Van Dale/Utrecht. p.16-24.

  • onderwerp:Enkele basiskenmerken van de grammatica van NGT
   auteurs:Corline Koolhof, Trude Schermer
   in:Inleiding Van Dale Basiswoordenboek.Trude Schermer,Corline Koolhof (eds) 2009. Van Dale/Utrecht. pp 24-41

  • onderwerp:Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal
   auteurs:Trude Schermer, Corline Koolhof (hoofdredactie)
   in:Van Dale, Utrecht / Antwerpen ISBN 9789066480049

 • 2008
  • onderwerp:Communicatie in Nederlands met Gebaren in het speciaal onderwijs aan dove, slechthorende en ESM-kinderen.
   auteurs:Wouter Bolier
   in:BA scriptie Universiteit van Amsterdam

  • onderwerp:Gebarentaalwetenschap, een inleiding.
   auteurs:Anne Baker, Beppie vd Bogaerde, Roland Pfau, Trude Schermer
   in:Van Tricht Uitgeverij.Deventer.

  • onderwerp:Deaf Studies in the Netherlands
   auteurs:Beppie van den Bogaerde en Trude Schermer
   in:Deaf Worlds.

  • onderwerp:DVD-ROM Standaard Lexicon NGT deel 1 en 2, versie 1.4.
   auteurs:Trude Schermer, Jacobien Geuze, Corline Koolhof, Elly Meijer, Sarah Muller
   in:Uitgave Nederlands Gebarencentrum. Bunnik.

  • onderwerp:Gebarenwoordenboek: Bijbelnaamgebaren.
   auteurs:Trude Schermer, Corline Koolhof, Arie Terpstra
   in:Uitgave Nederlands Gebarencentrum. Bunnik.

  • onderwerp:DVD-ROM Standaard Lexicon NGT: Bijbelnaamgebaren.
   auteurs:Sarah Muller, Arie Terpstra, Trude Schermer
   in:Uitgave Nederlands Gebarencentrum. Bunnik.

  • onderwerp:DVD-ROM Standaard Lexicon NGT: Topografie
   auteurs: Benny Elferink, Corline Koolhof, Sarah Muller, Jacobien Geuze, Trude Schermer
   in:Uitgave Nederlands Gebarencentrum. Bunnik.

 • 2007
  • onderwerp:Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren.
   auteurs:Trude Schermer
   in:Vroeg. Nieuws rond vroegtijdige onderkenning en integrale vroeghulp bij ontwikkelingsstoornissen. Jaargang 24, nummer 5, november 2007, p.18,19.

  • onderwerp:DVD-ROM Wingerd Gebaren met Standaard Lexicon NGT.
   auteurs:Sarah Muller, Marlies Vinke, Corline Koolhof, Trude Schermer ism Viataal.
   in:Uitgave Hederlands Gebarencentrum. Bunnik.

 • 2006
  • onderwerp:Gebarenwoordenboek: Gebaren in de Gezondsheidzorg.
   auteurs:Corline Koolhof, Trude Schermer
   in:Uitgave Nederlands Gebarencentrum. Bunnik.

  • onderwerp:Gebarenwoordenboek: Gebaren met je Baby.
   auteurs:Jacobien Geuze, Corline Koolhof, Trude Schermer
   in:Uitgave Nederlands Gebarencentrum. Bunnik.

  • onderwerp:Waarom gebruik je NmG?
   auteurs:Terpstra, A. en G.M. Schermer
   in:Van Horen Zeggen, februari 2006.

  • onderwerp:Standaard Lexicon Nederlandse Gebarentaal, deel 1 en deel 2.
   auteurs:Schermer, G.M, J. Geuze, C. Koolhof, E. Meijer, S. Muller
   in:DVD-rom Nederlands Gebarencentrum.

  • onderwerp:Modale werkwoorden MOETEN KUNNEN WILLEN in NGT
   auteurs:Neeltje van Bedem
   in:BA scriptie UvA/Nederlands Gebarencentrum

  • onderwerp:Online gebarenwoordenboek NGT
   auteurs:Trude Schermer, Corline Koolhof, Sarah Muller
   in:Nederlands Gebarencentrum. www,gebarencentrum.nl

 • 2005
  • onderwerp:Sign Language Lexicography.
   auteurs:Trude Schermer
   in:Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd Ed.Edited by Keith Brown.2006 ISBN 0-08-044299-4. pp 321-324

 • 2004
 • 2003
 • 2002
  • onderwerp:Standaard Lexicon Nederlandse Gebarentaal
   auteurs:Schermer, G.M, J. Geuze, C. Koolhof, E. Meijer, I. Jobse, M. Vreugdenhil, R.Harder
   in:deel 1. Cd-rom.

  • onderwerp:Standaardisatie: hoe nu verder?
   auteurs:Dr. G.M. Schermer
   in:Woord & Gebaar (artikel), augustus 2002

 • 2001
 • 2000
  • onderwerp:Over doofblindheid
   auteurs:Balder, I. Bosman, L. Roets, G.M. Schermer en T. Stiekema (eds)
   in:Communicatie en omgang. Seminarium voor Orthopedagogiek, Utrecht

 • 1999
  • onderwerp:Nederlandse Gebarentaal op CD-ROM
   auteurs:Schermer, G.M., Geuze, J. e.a.
   in:Communiceren met dove kinderen, deel 3.

 • 1998
  • onderwerp:Dovemansoren
   auteurs:Sarah Muller
   in:Woord en Gebaar Februari 1998

  • onderwerp:Lidwoord. Help!
   auteurs:Sarah Muller
   in:Woord en Gebaar Maart 1998

  • onderwerp:Het Paradijs
   auteurs:Sarah Muller
   in:Woord en Gebaar April 1998

  • onderwerp:Aanvallen!
   auteurs:Sarah Muller
   in:Woord en Gebaar Juni 1998

  • onderwerp:D(ro)om!
   auteurs:Sarah Muller
   in:Woord en Gebaar Juli 1998

  • onderwerp:Antwoord!
   auteurs:Sarah Muller
   in:Woord en Gebaar November 1998

  • onderwerp:Standaardisatie van de Nederlandse Gebarentaal
   auteurs:Baker, A.E. en G.M. Schermer
   in:Van Horen Zeggen, jrg. 38/nr.1

 • 1997
  • onderwerp:Nederlandse Gebarentaal op CD-ROM.
   auteurs:Schermer, G.M., Pauluis, F. e.a.
   in:Communiceren met Dove kinderen, deel 2.

  • onderwerp:Wat betekent dat?
   auteurs:Schermer, G.M.
   in:Woord en Gebaar.

  • onderwerp:Tweetaligheid in de gezinsbegeleiding van dove peuters.
   auteurs:Schermer, G.M.
   in:Taal, Communicatie en gehoor, WAP-publicaties.

  • onderwerp:SIGNBASE, final report.
   auteurs:Brien, D., M. Brennan, G.M. Schermer, G.J. van der Lem, M. Simpson
   in:EC TIDE project 1282. January 1997.

 • 1996
  • onderwerp:Nederlandse Gebarentaal op CD-ROM.
   auteurs:Schermer, G.M., Pauluis F. e.a.
   in:Communiceren met Dove kinderen, deel 1.

  • onderwerp:Educatieve CD-ROM, Natuur en Milieu.
   auteurs:Schermer, G.M., Pauluis, F. e.a.
   in:

 • 1995
  • onderwerp:Creating a Sign Language Database: The SIGNBASE project.
   auteurs:Brien D., M. Brennan, G.M. Schermer, R. Harder, R. Bakker.
   in:Bos, H and Schermer, G.M. (eds) Sign Language Research 1994. Proceedings of the Fourth European Congress on Sign language Research in Munich. Signum Press. Hamburg.

  • onderwerp:The SIGNBASE-project, creating a Sign Language Database.
   auteurs:Schermer, G.M., R. Harder, D. Brien, M. Brennan, R. Bakker.
   in:Signpost.

  • onderwerp:Language use in a bilingual playschool for deaf children.
   auteurs:Beck, G., G.M. Schermer, H. de Ridder, G.J. van der Lem.
   in:Proceedings of Child Language Seminar ´95.

  • onderwerp:Taalaanbod in een tweetalige peutergroep voor dove kinderen.
   auteurs:Beck, G., G.J. van der Lem, H. de Ridder en G.M. Schermer.
   in:NET-bulletin, Universiteit van Utrecht.

  • onderwerp:Sign language Research 1994.
   auteurs:Bos, H. en G.M. Schermer (eds)
   in:Proceedings of the 4th European Congress on Sign Language Research, Munich, september 1-3,1994. International Studies on Sign Language and Communication of the Deaf, Volume 29, Signum Press. Hamburg.

 • 1993
  • onderwerp:Gevoelsgebaren uit de Nederlandse Gebarentaal.
   auteurs:KOMVA, R. Harder, G.M. Schermer.
   in:NSDSK. Van Tricht.

  • onderwerp:Het NSDSK/Visage gebarendatabase project.
   auteurs:Schermer, G.M. en Harder, R.
   in:Van Horen Zeggen, jrg. 34,3.

 • 1991
  • onderwerp:Vervolg-Communicatiecursus.
   auteurs:KOMVA, Schermer, G.M., Koolhof, C.
   in:Cursusboek voor cursisten. Amsterdam.NSDSK.

  • onderwerp:De Nederlandse Gebarentaal.
   auteurs:Schermer, G.M., C. Fortgens, R. Harder, E. de Nobel
   in:Van Tricht.

  • onderwerp:Communiceren met gebarenboek
   auteurs:Heleen Bos, Anita Algera, Irene Brouwer, Esther Oskam, Wilma Scheres, Françoise Pauluis, Trude Schermer, Debora Timmerman, Tom Uittenbogert, Rita Harder
   in:Weerklank.

 • 1990
  • onderwerp:The reality of Time-Lines: aspects of tense in SLN.
   auteurs:Schermer, G.M., Koolhof, C.
   in:Current trends in Sign Language Research. Proceedings of the 3rd European Congress on Sign Language Research, Hamburg July 26-29, 1989. International Studies on Sign Language and the Communication of the Deaf, volume 9. Signum Press, Hamburg,

  • onderwerp:In search of a language. Influences from spoken Dutch on Sign Language of the Netherlands.
   auteurs:Schermer, G.M.
   in:Thesis/Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.

 • 1989
  • onderwerp:Basis Gebarenschat.
   auteurs:KOMVA
   in:Amsterdam: NSDSK/Dovenraad

  • onderwerp:Basis-Communicatie cursus.
   auteurs:KOMVA, Schermer, G.M., Koolhof, C.
   in:Cursusboek voor cursisten. Amsterdam, NSDSK.

  • onderwerp:Onderzoek naar kenmerken van de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal.
   auteurs:Schermer, G.M.
   in:A.P.M. van Hagen en H. Knoors (eds) Onderwijs aan doven. Amsterdam/Lisse. Swets & Zeitlinger.

  • onderwerp:The reality of Time-Lines in SLN.
   auteurs:T.Schermer,C.Koolhof
   in:Current trends in European Sign Language Research. Proceedings 3rd Europeam Congress on Sign Langugage Research. Hamburg, 1989.

 • 1988
  • onderwerp:Notatiesysteem voor Nederlandse gebaren.
   auteurs:KOMVA, Stroombergen, M., Schermer, G.M.
   in:Amsterdam/NSDSK

  • onderwerp:Handen uit de Mouwen: Gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal in Kaart gebracht.
   auteurs:KOMVA, Schermer, G.M., R. Harder, H. Bos
   in:Amsterdam: NSDSK/Dovenraad.

  • onderwerp:Taalplanning en gebarentaal.
   auteurs:Schermer, G.M, R. Harder.
   in:Amsterdam. KOMVA/NSDSK.

 • 1987
  • onderwerp:Nederlandse Gebarentaal nader bekeken.
   auteurs:Schermer, G.M., Harder, R., Bos. H.
   in:Appel, R. (ed) 'You me linguistics fun'. Nieuwe inzichten in de toegepaste taalwetenschap. Special 2. Amsterdam.

 • 1986
 • 1985
  • onderwerp:Totale Communicatie in de begeleiding van jonge slechthorende kinderen
   auteurs:A.R. Jolles-Vrolijk, G.J. van der Lem, G.M. Schermer.
   in:Van Horen Zeggen.

  • onderwerp:Analysis of natural discourse of Deaf Adults: Observations on Dutch Sign Language
   auteurs:Trude Schermer
   in:In: W.Stokoe and V. Volterra (eds) SLR '83, Proceedings of the III International Symposium on Sign Language Research, Rome June 22-26 1983.

  • onderwerp:The Dutch Sign Dictionary Report.
   auteurs:Marianne Stroombergen en Trude Schermer. The Dutch Sign Dictionary Project: a progress report.
   in:In: W.Stokoe and V. Volterra (eds) SLR '83, Proceedings of the III International Symposium on Sign Language Research, Rome June 22-26 1983.

 • 1984
  • onderwerp:How to make a lexicon of signs?
   auteurs:Schermer, G.M., Stroombergen, M., Tervoort, B.Th.
   in:Loncke, Boyes Braem en Lebrun (eds) Recent Research on European Sign Languages. Lisse: Swetz.

  • onderwerp:Het gebruik van gebaren bij zwakzinnigen.
   auteurs:Schermer, G.M. en R. Menke.
   in:Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 6.

  • onderwerp:Natural phonetic processes underlie historical change and register variation in American Sign Language.
   auteurs:Rimor, M., J. Kegl, H. Lane en G.M. Schermer.
   in:Sign Language Studies,43.

  • onderwerp:Kijk eens wat ik zeg
   auteurs:NSDSK.
   in:Een video gebarencursus als onderdeel van Totale Communicatie. NSDSK/Stichting Film en Wetenschap Utrecht.

 • 1983
 • 1982
  • onderwerp:De relatie tussen de orale en gesproken component in het communicatiesysteem van volwassen doven in Nederland.
   auteurs:Schermer, G.M.
   in:Eindrapport tbv de Niels Stensen Stichting.