WAT IS NMG?

Nederlands met Gebaren een combinatie van de Nederlandse taal en de Nederlandse Gebarentaal.

Een echte combinatie van twee talen kan eigenlijk niet. Het Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn talen: elke taal heeft zijn eigen kenmerken, grammatica, lexicon, groep gebruikers etc. Als er contact is tussen de gebruikers van beide talen ontstaat een mengvorm, een ‘contacttaal’.

In het geval van de talen Nederlands en Nederlandse Gebarentaal ontstaat er een contacttaal die we Nederlands met Gebaren zijn gaan noemen, ook wel Nederlands ondersteund met Gebaren genoemd. Deze contacttaal heeft geen vaste vorm, geen eigen grammatica regels. Als afkorting wordt tegenwoordig vrij algemeen NmG gebruikt.

Dit lijkt vrij duidelijk en simpel, maar dat is het niet. De twee talen, Nederlands en Nederlandse Gebarentaal zijn nogal verschillend: wat betreft modaliteit, gebruikers, grammatica en status. Het Nederlands is een gesproken taal die auditief wordt waargenomen. Dit heeft gevolgen voor de grammaticale principes van deze taal.

Gesproken talen zijn vooral sequentieel: woorden worden achter elkaar uitgesproken en waargenomen. De Nederlandse Gebarentaal echter is een visuele taal waarbij grammaticale aspecten gebaseerd zijn op visuele principes. Deze principes zijn fundamenteel anders dan de principes van een gesproken taal.

Gebarentalen maken bijvoorbeeld gebruik van het principe van simultaneïteit: dat wil zeggen de talige informatie kan gelijktijdig overgebracht worden. Dit zie je bijvoorbeeld bij directionele werkwoorden als GEVEN: IK-GEEF-aan JOU, HIJ-GEEFT-aan HAAR etc.

De combinatie van NL en NGT kan dan ook op verschillende manieren gebeuren. In grote lijnen kan gezegd worden dat er sprake is van drie subdomeinen van deze contacttaal NmG die we drie vormen van NmG hebben genoemd: van dicht tegen het Nederlands tot dicht tegen NGT en een vorm daartussenin. Wanneer je welke vorm gebruikt is afhankelijk van je gesprekspartner, van de situatie en het doel.
In het filmpje zie je verschillende vormen van twee voorbeeldzinnen:

Zij staat achter in de rij en Jij geeft de bal aan mij

De verschillende vormen van NmG variëren van dicht tegen het Nederlands aan tot dicht tegen NGT aan.

 Meer informatie over de kenmerken van de vormen van NmG is te vinden in het artikel: Terpstra, A. en G.M. Schermer (2006). Waarom gebruik je NmG? In: Van Horen Zeggen, februari 2006 te vinden onder bibliotheek/publicaties.