DOELSTELLING

De doelstelling van het  Nederlands Gebarencentrum is een landelijk Expertisecentrum te zijn op het gebied van NGT en NmG en op het gebied van multimedia en leermiddelen.

Naast het ontwikkelen van NGT en NmG materialen is het Nederlands Gebarencentrum ook het expertisecentrum voor vertalingen vanuit het Nederlands naar NGT. Voor diverse opdrachtgevers ( o.a. de Rijksoverheid) maken wij vertalingen van teksten en filmpjes van websites. Hierbij maken wij gebruik van dove presentatoren en dove tolken.

Als Lexicografisch Instituut voor NGT heeft het Nederlands Gebarencentrum tot doel het in kaart brengen en beheren van het lexicon van NGT, het ontwikkelen van nieuw lexicon en het verspreiden van het lexicon.

Wij willen met ons werk een verbinding maken tussen dove NGT gebruikers, de Dovengemeenschap en alle mensen die gebaren gebruiken. We willen bijdragen aan de zichtbaarheid van deze taal en een versterking van de positie van dove mensen die NGT gebruiken in de Nederlandse samenleving.

Het jaarverslag 2015 is hier te vinden.
Het jaarverslag 2016 is hier te vinden.
Het jaarverslag 2017 is hier te vinden.
Het jaarverslag 2018 is hier te vinden.

De financiële verantwoording van 2015 is hier te vinden.
De financiële verantwoording van 2016 is hier te vinden.
De financiële verantwoording van 2017 is hier te vinden.
De financiële verantwoording van 2018 is hier te vinden.