ORGANISATIE

Al sinds 1996 is het Nederlands Gebarencentrum hét landelijke onafhankelijk expertisecentrum op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met gebaren (NmG). 

Onze missie is het beheer en de bevordering van de Nederlandse Gebarentaal in al haar verschijnings- vormen.

Het Nederlands Gebarencentrum is sinds 2004 door de overheid erkend als het Lexicografisch Instituut op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal in al haar verschijningsvormen. Wij verzamelen gebaren van dove gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal en maken de gegevens toegankelijk onder andere via een online gebarenwoordenboek waarin zowel standaardgebaren als regionale varianten te vinden zijn.

We ontwikkelen en produceren (online) NGT en NmG cursusmaterialen, (digitale) woordenboeken, een gebaren woordenboek app, educatief materiaal en webapplicaties.

We doen onderzoek naar de grammatica van NGT, we geven workshops NGT en NmG, cursussen NmG en we geven voorlichting en advies over de toepassing van gebaren(taal) in de communicatie met diverse doelgroepen.

Daarnaast maken we vertalingen vanuit het Nederlands naar NGT of NmG  van prentenboeken en website informatie voor diverse opdrachtgevers.

Het Nederlands Gebarencentrum bestaat uit een team van 10 dove en horende medewerkers.

 

Raad van bestuur

Mevr. Dr. G.M. Schermer

Adjunct Directeur
Corline Koolhof

Raad van Toezicht

voorzitter, Drs. E.P. Hus, Onafhankelijk interim manager en adviseur. 
             Associé bij Boer & Croon

Mr.J.Schutz Schutz,  Advies en Management- eigenaar,consultant en interim manager

Mr. P.M.Schoof

Dr.P.G.Elzinga, Projectleider Centrale Informatie Organisatie en Adviseur Informatie voorziening National Politie, eenheid Amsterdam-Amstelland.

 

Het Nederlands Gebarencentrum wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door
het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

RSIN nummer: 8054.24.088

De leden van de raad van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

De medewerkers van het Nederlands Gebarencentrum (inclusief de bestuurder) vallen onder de CAO Gehandicaptenzorg.

Het Nederlands Gebarencentrum heeft ANBI status.