Etymologie
van
gebaren uit
NGT

Etymologie 
het gebaar

voor
Zwolle

Etymologie 
het gebaar

voor
Verjaardag

Etymologie 
het gebaar

voor
Vught

Etymologie
het gebaar
voor
Peterselie

Etymologie 
het gebaar

voor
Alexia

Etymologie
de gebaren
Sven Kramer
Ireen Wüst

Etymologie
het gebaar
voor
Gender

Etymologie
het gebaar
voor
Suriname