GEBAREN VOOR BIJBEL, KERK EN GELOOF

In het online gebarenwoordenboek staat nu de release BIJBEL, KERK en GELOOF.
Deze release is in de plaats gekomen van Bijbelnaamgebaren omdat alle Bijbelnaamgebaren ook zijn toegevoegd aan de release BIJBEl,KERK en GELOOF gebaren.

In 2008 is de dvd-rom DIE NAAM, Bijbelnaamgebaren, Standaard Lexicon Nederlandse Gebarentaal geproduceerd. Na afronding van dit project is duidelijk dat er behoefte is aan meer lexicon voor algemene geloofsbegrippen. Hiertoe is een werkgroep Kerk- en Geloofsgebaren in het leven geroepen met daarin actieve christenen uit verschillende kerkelijke achtergronden, doof/Gebarentaal vaardig en/of theologisch geschoold.

Deze werkgroep werkte nauw samen met het Nederlands Gebarencentrum dat verantwoordelijk is voor de filmopnamen en de productie van de dvd-rom.

De werkgroep bestond uit:
Arie Terpstra, Tjerk van Dijk, Henk Betten ,ds. Tjerk van Dijk, Rinske Heida-Eijzenga,  Rudi Hietbrink, Wim Maljers, Mennie Verkaaik-de Wilde en Harm de Vries.

Bestaande gebaren voor geloofsbegrippen en kerkelijke begrippen zijn geïnventariseerd en voor begrippen waarvoor geen gebaar bekend was, is een nieuw gebaar ontwikkeld op basis van de betekenis/inhoud en taalregels van de Nederlandse Gebarentaal.

Dit proces van enkele jaren heeft geresulteerd in 561 gebaren rondom Geloof en Kerk die nu samen met de bijbelnaamgebaren “Die Naam” in twee delen van de toenmalige werkgroep “BIJNAGE” zijn opgenomen in het Online Gebarenwoordenboek, en éénmalig verschijnen op de DVD-ROM Gebaren voor Bijbel, Kerk en Geloof.

Deze dvd-rom bevat in totaal 836 gebaren voor begrippen. Deze dvd-rom bevat dus ook alle gegevens van de voorgaande dvd-rom Die NAAM, Bijbelnaamgebaren.

De dvd-rom Gebaren voor BIJBEL, KERK en GELOOF, Standaard Lexicon Nederlandse Gebarentaal is een vervanging en uitbreiding van de dvd-rom DIE NAAM, Bijbelnaamgebaren. LET op: voor iedereen die problemen heeft met het afspelen van films van de dvd onder Windows 8, kijk bij FAQ op onze site.