MODULE: KIJK IK GEBAAR

Kentalis Logo 2

Gebarencentrum Logo

In samenwerking met Kentalis is een nieuwe module ontwikkeld voor ouders van jonge dove kinderen. De nieuwe module "Kijk ik Gebaar".

Kijk ik gebaar is bestemd voor ouders met een kind in de leeftijd van 0-12 maanden.

Aan de hand van veel voorbeelden en oefeningen wordt ouders/opvoeders, opa’s oma’s en andere betrokkenen bij het kind geleerd om met plezier effectief te communiceren met het kind. Er worden veel voorkomende gebaren aangeleerd rondom de voor het kind belangrijke dagelijkse gang van zaken zoals eten en drinken, naar bed en in bad gaan, etc.

De gebaren worden altijd aangeleerd in samenhang met belangrijke voorwaarden voor een goede communicatie en taalontwikkeling, zoals:

-        Leren kijken naar je kind

-        Aandacht krijgen

-        Wijzen en benoemen

-        Gedeelde aandacht

-        Spelen met gebaren

-        Spelletjes en liedjes

Ouders en anderen rondom het kind worden gestimuleerd de communicatie, en de geleerde gebaren daadwerkelijk toe te passen.

 

Voorwaarden voor deelname aan instructie:

Aantoonbaar vaardig in NGT: afgeronde HBO opleiding docent NGT of een erkende docenteninstructie van Kentalis of het Gebarencentrum.

De docenteninstructie voor deze module bestaat uit verschillende onderdelen.

-        Een voorbereidende tweedaagse training over de didactische principes

         (Het ERK &  Blended learning) op basis waarvan deze module is ontwikkeld en wordt             uitgevoerd.[1]

-        Een instructietraject voor effectief gebruik van het materiaal en toegang tot de                   Electronische leeromgeving die nodig is om de Kijk ik gebaar te kunnen uitvoeren.

Deze bestaat uit:

-        twee instructie dagen

-        gevolgd door een coachingstraject tijdens de eerste uitvoering van de module

-        een terugkomdag

 

Docenten dienen deze instructies gevolgd te hebben voordat ze de module kunnen uitvoeren. Voor het uitvoeren van de module krijgen docenten een licentie[1] Docenten die de module Doorbraak en Tussenstap geven hebben deze voorbereidende training al gehad.

Data Docenten Instructie

ERK & Blended Learning            worden later bekend gemaakt       

Instructie ‘Kijk ik gebaar”             worden later bekend gemaakt.    

LOKATIE

De instructies worden centraal in Nederland gegeven (Amersfoort en/of Zwolle)

 

 Voor meer informatie, mail naar info@gebarencentrum.nl