omschrijving prijs
afbeelding
Werkboek voor de cursist NmG met peuter
Dit werkboek hoort bij de module NmG met Peuters. Deze module is bedoeld voor het lesgeven aan volwassenen die communiceren in Nederlands met Gebaren met jonge kinderen in de leeftijd tussen 0 en 3 jaar. Het lesmateriaal is voorzien van nieuwe vrolijke tekeningen.
€ 24,50
afbeelding
Werkboek voor de docent NmG met peuters
De docentenhandleiding hoort bij de nieuwe module Nederlands met Gebaren voor Peuters (2010). Deze module is bedoeld voor het lesgeven aan volwassenen die communiceren in Nederlands met Gebaren met jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar. Alle oefeningen staan uitgebreid beschreven. Het lesmateriaal is voorzien van moderne, vrolijke tekeningen. Voor de cursisten is er een online leeromgeving met gebarenlexicon en oefeningen die thuis gedaan kunnen worden.   Lees meer >>>
€ 145,00
afbeelding
Bewijs van deelname NmG met peuters
€ 1,50
 
Online Gebarenleeromgeving NmG-peuters
De online Gebarenleeromgeving NmG met Peuters hoort bij het werkboek voor de cursist NmG met Peuters.   Lees meer >>>
€ 31,50
 
Onlinepakket Gebarenleeromg NmG-peuters
Het online pakket Gebarenleeromgeving NmG met Peuters hoort bij het werkboek voor de cursist NmG met Peuters.   Lees meer >>>
€ 48,50
afbeelding
Powerpoint NmG met peuters
€ 10,00