GGMD voor Doven en Slechthorenden
Thuiscursussen NmG
GGMD organiseert op verschillende plaatsen in Nederland cursussen NmG (Nederlands met Gebaren) voor mensen die doof geworden/doof aan het worden zijn en hun naasten.

Telefoon:
Fax: 0182 – 549 196
E-mail: contact@ggmd.nl
www.ggmd.nl/aanbod/communicatie/