WORKSHOPS VOOR TOLKEN NGT

Workshops voor tolken NGT      

voorjaar 2019

Het Nederlands Gebarencentrum is een door de overheid erkend lexicografisch instituut en verantwoordelijk voor het in kaart brengen en beheren van het lexicon van de Nederlandse Gebarentaal. Het Gebarencentrum verzamelt gebaren van dove gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal en maakt de gegevens toegankelijk onder andere via het online woordenboek NGT. Hierin ligt een rijkdom aan informatie opgeborgen over de uitvoering van het gebaar, de context waarin het gebruikt wordt en de mogelijke betekenissen in Nederlands van zowel standaardgebaren als ook de regionale varianten. Naast het verzamelen van bestaande gebaren stimuleert en faciliteert het Gebarencentrum ook de ontwikkeling van nieuwe gebaren voor begrippen waar tot dan toe nog geen gebaar voor in omloop was.

 

Veel tolken raadplegen het online woordenboek NGT wanneer men op zoek is naar een gebaar voor een bepaald begrip dat zij tijdens hun werk nodig hebben. Hoe dit woordenboek tot stand komt, hoe de Nederlandse Gebarentaal zich ontwikkeld heeft in relatie tot de gebruikers en welk lexicografisch onderzoek gedaan wordt, willen we middels 3 workshops presenteren aan tolken NGT.

 

Workshops

1 Het Gebarenatelier, wat is dat?

In deze workshop wordt het werk van een lexicografisch instituut besproken en daarbij ook gekeken naar een lexicografisch instituut voor een gesproken taal zoals de Fryske Academie. Er wordt een inkijk gegeven in de manier van werken, het vullen en beheren van de grote gebarendatabase, het onderzoeken van betekenissen, en het ontstaan van nieuwe gebaren. De volgende onderwerpen worden besproken:

 

1. Lexicografisch instituut – doel en werkzaamheden en principes

2. Geschiedenis van het verzamelen en vastleggen van gebaren

3. Het in kaart brengen van de variatie in de Nederlandse Gebarentaal

4. Het ontstaan van gebaren voor begrippen waar nog geen gebaar voor bestond

5. Leengebaren

6. De beperkingen en de mogelijkheden van het online-woordenboek NGT

 

2 De Nederlandse Gebarentaal en zijn gebruikers

Centraal in deze workshop staat de positie van de Nederlandse Gebarentaal in relatie tot de gebruikers van deze taal. Hoe heeft de Nederlandse Gebarentaal als onderdrukte taal zich ontwikkeld in de afgelopen 40 jaar. De onderwerpen zijn:

 

1. Kijk op Gebarentaal door de Dovengemeenschap en doven en horenden

2. Belangrijke gebeurtenissen die van invloed waren op de waardering van    

    gebarentaal

3. Dovenemancipatie en de strijd om de erkenning

4. Horende mensen leren gebaren

5. Belangrijke personen uit de Dovengeschiedenis en hun naamgebaren

 

3 De Gestelse variant

Een belangrijk onderdeel van het woordenboek NGT is het in kaart brengen van de verschillende regionale variaties in de Nederlandse Gebarentaal. Van de Gestelse variant was tot nu toe vrij weinig bekend. In deze workshop zullen de resultaten van onderzoek naar de Gestelse variant in de afgelopen jaren gepresenteerd worden.De volgende onderwerpen komen ter sprake:

 

1. Het instituut voor Doven in Sint Michielsgestel

2. Gebaren uit verschillende periodes

3. Jongens- en meisjesgebaren

4. Het Van Beeksysteem

5. Oefeningen met Gestelse gebaren

 

Nascholingspunten

Voor de workshops 1 (het Gebarenatelier, wat is dat?) en 3 (De Gestelse variant) zijn nascholingspunten (0,25) aangevraagd bij het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) voor de categorie Taal- en tolkvaardigheden. Voor de workshop 2 is 0,3 nascholingspunten aangevraagd voor categorie doelgroepen.

 

Workshopleiders

Sarah Muller

Docent Nederlandse Gebarentaal / senior ontwikkelaar bij het Gebarencentrum. Sarah is doof en werkt dagelijks aan het uitbreiden van informatie in de gebarendatabase. Zij begeleidt groepen die zich richten op het verzamelen van gebaren voor specifieke domeinen als justitie, geestelijke gezondheidzorg, topografie en musea. Zij bezit een schat aan kennis en informatie over het lexicon van de NGT. Sarah is iemand die haar kennis en ervaring graag deelt met een sausje visuele humor.

 

Drs. Richard Cokart

Taalkundige bij het Gebarencentrum. Richard is doof en beheerst 5 verschillende gebarentalen. Hij heeft diverse onderzoeken gedaan bijvoorbeeld naar het gebruik van het hulpwerkwoord OP en de functie van het gebaar ZELF in de Nederlandse Gebarentaal. Daarnaast doet hij vooral onderzoek naar de regionale varianten in de Nederlandse Gebarentaal en heeft hij zich in de afgelopen jaren bezig gehouden met het inventariseren van de Gestelse variant. Richard is een enthousiaste onderzoeker die vol passie over zijn werk kan vertellen.

 

Benny Elferink

Projectcoördinator/controller bij het Gebarencentrum. Benny is doof.  Binnen het Gebarencentrum is hij belast met de interne organisatie, de financiën en  voorlichting. Daarnaast is hij ook regelmatig betrokken geweest bij een aantal specifieke lexicon-projecten waaronder topografische gebaren, gebaren voor het vak wiskunde en naamgebaren. Deze workshop past precies bij zijn belangstelling voor de dovenhistorie en zijn jarenlange kennis en ervaring in verschillende bestuursfuncties in de landelijke/regionale dovengemeenschap. Benny kan als de wandelende encyclopedie van de Dovengemeenschap feiten met interessante anekdotes presenteren.

 

Data van de workshops

 

 

Datum

 

Thema

 

Dinsdag 23 april 2019

16.00-18.30 uur

 

Het Gebarenatelier, wat is dat?”

Docente: Sarah Muller

 

 

 

Dinsdag 14 mei 2019

18.00-21.00 uur

 

 

“De Nederlandse Gebarentaal en zijn gebruikers”

Docenten: Richard Cokart en Benny Elferink

 

Donderdag 27 juni 2019

16.00-18.30 uur

 

 

“De Gestelse variant”

Docent: Richard Cokart

 

 

De workshops wordt gegeven in de vergaderzaal van

het Nederlands Gebarencentrum, Stationsplein 121, 3818 LE  Amersfoort.

Kosten

De prijs bedraagt € 80,00 per workshop. Na aanmelding wordt de factuur toegezonden.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij het Nederlands Gebarencentrum via info@gebarencentrum.nl