WORKSHOPS VOOR TOLKEN NGT

 

1 De Nederlandse Gebarentaal en zijn gebruikers

Workshop door Benny Elferink, op dinsdag 21 april 2020 18.00-21.00 uur

 

Centraal in deze workshop staat de positie van de Nederlandse Gebarentaal in relatie tot de gebruikers van deze taal. Hoe heeft de Nederlandse Gebarentaal als onderdrukte taal zich ontwikkeld in de afgelopen 40 jaar.

Onderwerpen:

1. Kijk op Gebarentaal door de Dovengemeenschap en doven en horenden

2. Belangrijke gebeurtenissen die van invloed waren op de waardering van
    gebarentaal

3. Dovenemancipatie en de strijd om de erkenning

4. Horende mensen leren gebaren

5. Belangrijke personen uit de Dovengeschiedenis en hun naamgebaren

 

2 Nieuws in de wereld

Workshop door Sarah Muller, op donderdag 18 juni 2020, 16.00-18.30 uur

Naar aanleiding van allerlei nieuwsgebeurtenissen ontstaan nieuwe gebaren en naamgebaren. Het Gebarencentrum inventariseert deze gebaren. In deze workshop worden ‘nieuwe’ maar ook ‘oude’ gebaren in context aangeleerd en intensief geoefend op een speelse manier.

 

Voor aanmelding en informatie: info@gebarencentrum.nl